STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Dn. 11 marca 2014 roku w Sali Tradycji miało miejsce zorganizowane przez  Prorektora ds. Nauczania dr inż. II of. mech. okr. Piotra Treichela spotkanie sprawozdawcze z działalności studenckich kół naukowych na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie. Pan Prorektor omówił wstępnie zasady finansowania kół studenckich w 2014 roku. Nasze Koło było reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu czł. Łukasza Kudłę oraz Opiekuna Naukowego.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie