STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Najbliższe spotkanie Koła, dn. 11 marca br. w Sali Senatu o godz. 15:30 poświęcone będzie wynalazcom, wynalazkom i wynalazczości. Obejrzymy film dokumentalny poświęcony polskiemu wynalazcy z Kowar, panu Lucjanowi Łągiewce - twórcy "energetycznego przetwornika akumulacyjno-rozproszeniowego" (EPAR), mogącego znaleźć zastosowanie jako element aktywnego zderzaka / hamulca / amortyzatora lub urządzenia do odzysku energii. Po emisji filmu poprowadzimy dyskusję oraz omówimy najbliższe plany Koła w ramach projektu "Wielcy Wynalazcy". Do udziału w pracach oprócz członków, zapraszamy zainteresowanych studentów


W Polsce przez lata rozwiązanie techniczne pana Lucjana Łągiewki traktowano po macoszemu. Pomimo sceptycyzmu ze strony naukowców, pan Łągiewka za swój wynalazek zdobył nagrody na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG - Katowice 2003, nagrodę firmy Gorodissky & Partners z Rosji, belgijski Oficerski Order Zasdług dla Wynalazczości i in. Wiecej o jego wynalazku można poczytać na stronie projektu EPAR.

Ostatnim czasem o wynalazku pana Lucjana Łągiewki znowu stało się głośno, w związku z tym, że "patent prof. Malcolma Smitha z Cambridge University – oparty według Łągiewki na jego ustaleniach – stosowany jest od 2008 r. w bolidach McLarena w F1. Prof. Smith zgłosił wynalazek jako swój w 2002 r. w brytyjskim Urzędzie Patentowym, zastrzegając tzw. pierwszeństwo ze zgłoszenia" (Rzeczpospolita, 05.12.2011).
 Lucjan Łągiewka
vs.

prof. Malcolm C. Smith, PhD, MPhil, MA, BA
= ?


  
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie