STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

11 marca br. w Sali Senatu o godz. 15:30 odbyły sie prace Koła poświęcone wynalazcom i ich wynalazkom. Obejrzeliśmy film dokumentalny poświęcony polskiemu wynalazcy z Kowar, panu Lucjanowi Łągiewce - twórcy "energetycznego przetwornika akumulacyjno-rozproszeniowego". Było to spotkanie wprowadzające do międzyuczelnianego seminarium "Wielcy Wynalazcy", które zorganizuje nasze Koło.


  

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie