STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Dn. 10.04.2014 o 15:30 w Sali Senatu zrealizowaliśmy zajęcia, podczas których przygotowaliśmy się do Projektu Energetycznego. Przypomnielismy sobie wybrane aspekty efektywnej pracy zespołowej oraz narzędzia przydatne na etapie rozpoznawania potrzeb końcowego użytkownika produktu (I etap design thinking / DT).
 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie