STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Dn. 07.05.2014 o godz. 11:25 w sali 065 miało miejsce seminarium podczas którego przedstawiony został wynalazek prof. Bolesława Kuźniewskiego będący przedmiotem zgłoszenia patentowego z 2013 roku. Wynalazek dotyczy sposobu przetwarzania energii fal morskich. Istotę tego innowacyjnego rozwiązania przedstawił Dyrektor IPNT dr inż. Zenon Grządziel. W dalszej części spotkania nasz Opiekun Naukowy Leszek Chybowski przedstawił wybrane propozycje konkursów, w których można pozyskać dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz wdrożenia wynalazku. 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie