STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W dniach 28-29.10.2013 na na AGH w Krakowie odbędzie się Konferencja Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI). W ramach konferencji odbęda się prelekcje i warsztaty poświęcone zagadnieniom innowacyjności, design thinking, pracy zespołowej i sposobom osiągnięcia sukcesu w biznesie. Jest nam bardzo miło zakomunikować, że temat "Team building" poprowadzi jeden z naszych opiekunów - Dorota Idziaszczyk, Konsutant Merytoryczny Koła.

Warsztat przygotowany przez Dorotę Idziaszczyk przeznaczony jest dla osób, które są gotowe wyjść ze swojej strefy komfortu, by uczyć się od innych, współpracować i rozwijać się. Interakcje międzyludzkie w mniej formalnej atmosferze budują głębsze relacje i prowadzą do bardziej efektywnej pracy. Poprzez zaangażowanie w zadania zespołowe staniesz się bardziej wyrozumiały i świadomy punktów widzenia i doświadczeń innych osób. Team building to skuteczny mechanizm tworzenia zgranych zespołów o dużym zaufaniu do siebie nawzajem. W ramach warsztatu: ćwiczenia: Ice-breaker i Energizer – ćwiczenia na przełamanie lodów i poznanie się uczestników; How do we stuck up – tworzenie kontekstu pracy zespołowej i generowanie pomysłów, by poprawić motywację w miejscu pracy; Oh, Say What? oraz Stuck like glue – komunikacja werbalna w zespole, przełamywanie barier w komunikacji, nadawca – odbiorca, wyzwania w komunikacji zespołowej; Picture this – podsumowanie warsztatu, wnioski.


Strona internetowa PAMI

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie