STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Wi czwartek 12.06.2014 w Sali Senatu zrealizowaliśmy kolejne spotkanie Koła Innowatora. Prace miały na celu przygotowanie planu dokumentacji końcowej (raportu dla Kanclerza AM) z projektu energetycznego poświeconego poprawie jakości życia oraz zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w domach studenckich Akademii Morskiej w Szczecinie.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie