STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

17 czerwca br. w Sali Tradycji miały miejsce kolejne zajęcia Koła, na których podsumowywaliśmy zakres i treść raportu końcowego z projektu energetycznego nt. poprawy jakości życia w akademikach AM oraz możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Finalny raport zostanie przedstawiony Kanclerzowi AM w Szczecinie. 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie