STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Mamy do przekazania tragiczną informację, iż w dniu 4 lipca 2014 roku zmarł nagle w wieku 39 lat Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk dr inż. II of. mech. Grzegorz NicewiczZostał pochowany 8 lipca na cmentarzu w Dobrej Szczecińskiej.

 


W 1999 roku Grzegorz Nicewicz ukończył magisterskie studia dzienne jednolite na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na uczelni. W międzyczasie przez wiele lat pracował jako mechanik okrętowy na statkach transportowych oraz oceanotechnicznych, w tym badawczych statkach sejsmicznych.


W 2008 roku obronił na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie rozprawę doktorską pt. „Identyfikacja obciążeń systemu elektroenergetycznego siłowni okrętowych w warunkach eksploatacyjnych”. Był adiunktem w Instytucie Podstawowych Nauk Technicznych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. Prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. z grafiki inżynierskiej, mechaniki analitycznej i wytrzymałości materiałów. Był promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.


Prowadził badania z zakresu niezawodności maszyn, mechaniki wibroizolatorów, ochrony przed hałasem, oceny stanu technicznego maszyn oraz energetyki probabilistycznej. Był autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, referatów i podręczników. Uczestniczył w wielu polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.


Grzegorz był człowiekiem uśmiechniętym, pozytywnie nastawionym do życia i otwartym na potrzeby innych ludzi. Był osobą bardzo pracowitą, zaangażowaną w rozwój Wydziału Mechanicznego i mającym dalekosiężne cele utrzymywania wysokiej jakości nauczania mechaników okrętowych. Zawsze był przychylny studentom, zachowując jednocześnie wysoki poziom obiektywizmu i zrozumienia ich potrzeb.


Prywatnie zostawił żonę z dwójką małych dzieci. Był amatorem podróży, przygód, uwielbiał sport, w tym głównie siatkówkę, wioślarstwo i bieganie. Odszedł w młodym wieku zostawiając wiele niedokończonych spraw, przy okazji uświadamiając nam, iż nieprzewidywalne są wydarzenia dnia codziennego. 
 

Grzegorzu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
   
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie