STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Dn. 08.10.2013 w Sali Tradycji AM odbyły się prace Koła, w ramach których zrealizowany został temat "Wprowadzenie do metod inwentycznych". Omówione zostały podstawowe pojęcia i wybrane metody stosowane w ramach heurystyki, inwentyki i innowatyki.

Poniższy filmik przybliży wam jedną z omawianych metod jaką jest 5 Whys.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie