STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Obecnie w polskim Internecie dostępnych jest sporo bardzo dobrych newsletterów dostarczających cyklicznie świeżą porcję aktualnej wiedzy nt. konkursów, projektów, wystaw, publikacji, wydarzeń itp. związanych z prowadzeniem badań, pozyskiwaniem funduszy, współpracy nauki z biznesem oraz rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy wybrane e-biuletyny, które warto zaprenumerować aby bezpłatnie otrzymywac kolejne numery na skrzynkę e-mail. 


Biuletyn CTTM - bardzo dobre źródło wiedzy o finansowaniu badań i transferze technologii (AM w Szczecinie)
Biuletyn MNiSW - najświeższe informacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Bridge Info - serwis informacyjno-doradczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Innowacje - biuletyn wydawany przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
Newsletter NCBiR - biuletyn Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Newsletter Portalu Innowacji - biuletyn PARP na temat szerokopojętyvh innowacji 
Top 500 Innovators - biuletyn Stowarzyszenia Top 500 Innovators
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie