STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Kolejne prace naszego Koła miały miejsce w dn. 20.11.2014. Podczas zajęć ustaliliśmy szczegóły grudniowego wyjazdu członków Koła do najbardziej znanej europejskiej szkoły innowacji Hasso-Plattner-Institut School of Design Thinking na Uniwersytecie w Poczdamie. Podjęliśmy uchwały w kwestii skreślenia z listy członków nieaktywnych oraz wyboru Władz Koła na rok akademicki 2014/15, a także finalizowaliśmy analizę kosztów energii w akademikach Akademii Morskiej dla raportu z projektu energetycznego. Nowe Władze Koła tworzą: Aleksander Wolak, Dawid Juszczak, Monika Woźniak, Patrycja Pawałowska oraz Jacek Najdek. 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie