STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Miło jest nam zakomunikować, iż czasopismo Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin - Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie udzieliło wsparcia dla rozwoju młodych pracowników nauki. Po udokumentowaniu odpowiedniego statusu autorów (skan legitymacji) artykuły studentów oraz doktorantów są zwolnione z opłaty publikacyjnej. Jest to dobra okazja do upowszechnienia wyników swoich badań. Czasopismo znajduje się na liście MNiSW (5 pkt.). Artykuły muszą być zgodne z profilem tematycznym czasopisma oraz być przygotowane w języku angielskim. Publikacja następuje po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. Szczegóły pod adresem http://scientific-journals.eu/.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie