STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W dniu 13.01 br. miały miejsce pierwsze w tym roku prace naszego Koła. Omawialiśmy wybrane zagadnienia związane z wynalazczością, pozyskiwaniem patentów oraz najbliższymi planami Koła w zakresie opracowania rozwiązań o charakterze technologicznym. Zapraszamy wszystkich chętnych ze WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW do uczestnictwa w nadchodzących zajęciach.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie