STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Ostatnim czasem w mediach pojawiły się kolejne materiały nawiązujące do metodyki design thinking, w tym festiwalu DT Week, którego współporganizatorem jest nasze Koło Naukowe:

Przypominamy, że krórką relację z DT Week 2014 w Szczecinie można znaleźć w artykule opiekunów Koła Akademia Morska w Szczecinie współorganizatorem Design Thinking Week 2014 (Akademickie Aktualnosci Morskie 4(84)/2014, s. 10-14). Zachęcamy do zapoznania się z wymienionymi materiałami oraz filmu podsumowującego DT Week Polska 2014.


Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie