STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Ukazał się właśnie 41 (113) numer kwartalnika naukowego Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin). W numerze znalazły sie artykuły poświęcone m.in. innowacyjnym sposobom pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Czasopismo zmieniło szatę graficzną. Wszystkie artykuły dostępne są on-line na stronie repozytorium. Przypominamy, że doktoranci i studenci moga publikować swoje artykuły za darmo !!!

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie