STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Navdec to opracowane przez naukowców z Wydziału Nawigacyjnego AM rozwiązanie techniczne wspomagające proces nawigowania statkiem w celu minimalizacji zagrożenia kolizją. Spółka Sup4Nav Sp. z o.o. założona przez zespół twórców do wdrożenia wynalazku na podstawie udzielonej przez AM licencji znalazła się pośród 5 beneficjentów z Polski w ostatnim naborze wniosków w konkursie SME Instrument - faza I w programie Horizon 2020.  Gratulujemy i życzymy jak najszybszego wejścia wynalazku na światowy rynek!

Spółka otrzyma w I fazie 50.000 EUR na przygotowanie studium wykonalności dla technologii Navdec oraz specjalistyczne doradztwo. Komisja Europejska otrzymała 1569 wniosków do oceny, z których 251 wniosków osiągnęło wymagany pułap punktowy, a 60,1% z nich otrzyma finansowanie. Uruchomiony w 2014 roku Instrument MŚP wspiera małe firmy w działaniach na rzecz wprowadzania na rynek pomysłów powstałych w laboratoriach . W latach 2014-2020 Instrument MŚP zapewni przedsiębiorstwom dostęp do grantów o łącznej wartości 3 mld euro.

 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie