STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Dzisiaj, tj. 05.11.2013 zrealizowaliśmy kolejne zajęcia naszego Koła w ramach którego omówiliśmy istotę i znaczenie etapu definiowania problemów w procesie inwentycznego poszukiwania rozwiązań. O tym jak ważne jest poprawne zdefiniowanie problemu niech świadczą słowa Alberta Einsteina, który stwierdził w odniesieniu do sytuacji, w której jego życie byłoby zagrożone:

“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”
                                                                                                                                                                                           - Albert Einstein


W ramach spotkania przedstawione zostały ograniczenia naszego postrzegania wynikające z braku pełnej informacji o problemie, stereotypów w mysleniu i nastawienia analityka w czasie oceny sytuacji. Poznaliśmy metody 6 kapeluszy Edwarda DeBono, metodę odwrócenia, pain-gain map oraz metodę SWOT. W drugiej części naszego spotkania omawialiśmy planowane w najbliższym czasie projekty, które możemy realizować w ramach prac Koła "Ordo ex Chao".
 

 
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie