STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Dnia 02 czerwca br. ambasador USA w Polsce, pan Stephen Mull gościł w Akademii Morskiej w Szczecinie. Podczas wizyty spotkał się z władzami uczelni, zwiedzał laboratoria badawcze i dydaktyczne oraz rozmawiał nt. transferu technologii morskich. Spotkanie zakończyło się konferencją prasową, podczas której Ambasador pogratulował inwestycji w rozwój elektrowni słonecznych na Pomorzu Zachodnim oraz wskazał na istotną rolę naszej uczelni w kształceniu kadr dla krajowego sektrora energetycznego. Przypomnijmy, że Amerykańska Misja w Polsce jest partnerem merytorycznym festiwalu myslenia projektowego Design Thinking Week, którego współorganizatorem na terenie Szczecina jest nasze Koło.
   

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie