STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Komisja Informatyki PAN zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów na posiedzenie, które odbędzie się 23 czerwca 2015r. o godz. 10:15 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 52 (w drugim budynku Wydziału Informatyki) sala 25. W czasie posiedzenia dr inż. Michał Twardochleb, pracownik Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przedstawi referat pt. Przykłady zastosowań metod optymalizacji hybrydowej, symulacji stochastycznych i innych w problemach interdyscyplinarnych.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie