STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W dn. 14-15.10.2015 roku w Kielcach przedstawiciele naszego Koła wzięli udział w konferencji TRIZ Kick-off meeting. Wydarzenie zainaugurowało powstanie polskiej fundacji TRIZ. Przypomnijmy, iż TRIZ stanowi obecnie jedną z najbardziej efektywnych i rozwniniętych zalgorytmizowanych metodyk tworzenia innowacji.

Strona konferencji

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie