STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W dniach 27-27 stycznia br. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej miało miejsce pierwsze ogólnopolskie seminarium certyfikacyjne Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ). TRIZ to metodyka systematycznego rozwiązywania złożonych problemów technicznych wykorzystywana przez takich potentatów jak GE, P&G, Intel, IBM itd. W zeszłymn roku poświęciliśmy kilka spotkań na omówienie podstawowych narzędzi TRIZ. Warszawskie seminarium prowadził profesor MIT, dr hab. inż. Sergei Ikovenko, Master TRIZ, prezydent MA TRIZ. Tematyka seminarium dotyczyła analizy funkcjonalnej złożonych systemów technicznych, stosowania metody łańcucha przyczynowo-skutkowego, trimingu (redukowania) systemów oraz wykorzystanie strategii różnych patentowych w praktyce. Organizatorem wydarzenia była Grupa NOVISMO. Spotkanie zakończyło się oficjalnym egzaminem certyfikacyjnym na I stopień MA TRIZ, który pomyślnie zaliczyło 38 osób, wśród których był opiekun naszego Koła.

Czytaj więcej... 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie