STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W ostatnim grudniowym numerze (Nr Q4/(18) 2015, s. 43-45) kwartalnika branżowego Industrial Monitor - produkcja i utrzymanie ruchu (ISSN 2083-9561) został opublikowany kolejny, czwarty już artykuł opiekunów Koła na temat metod kreatywnego rozwiazywania problemów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, tym razem zatytułowanym: Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych - brainstorming, czyli burza mózgów.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie