STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Klaster Przemysłów Kreatywnych oraz Zachodniopomorska Sieć Akademickich Biur Karier zapraszają wszystkich kreatywnych i przedsiębiorczych na Targi Peryskop. W trzeciej edycji targów, oprócz prezentacji oferty kreatywnych i innowacyjnych firm, przedstawiona zostanie problematyka rynku pracy i finansów przedsiębiorstw, by lepiej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców odwiedzających imprezę. „Peryskop pozwala wyjrzeć nieco ponad powierzchnię i dostrzec na horyzoncie niedaleki cel”

Takim celem dla Targów Peryskop jest budowanie trwałych więzi między przedsiębiorcami w regionie i zachodniopomorskimi uczelniami, ponieważ od tych relacji zależeć będzie najbliższa przyszłość gospodarki Pomorza Zachodniego. 
 

Miejsce Targów: Service Inter-Lab (WZIEU US, ul.Cukrowa 12)
Data: 3-4 marca 2016 r.
Liczba Wystawców: 75 
Liczba Zwiedzających: >3000 (wstęp wolny)

 

Zbudują ją kreatywni, innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wykorzystają dostępne wsparcie: instrumenty finansowe, kadrę naukową, zaplecze uczelni, a także pomysłowość, która drzemie w młodym pokoleniu. Okazuje się, że największym problemem przedsiębiorców stają się kadry, stąd misją Targów Peryskop jest nie tylko wsparcie i prezentacja oferty przedsiębiorstw kreatywnych i integracja biznesu ze światem nauki, ale także aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów naszych uczelni.


Wystawcy:
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne i kreatywne, poszukujące klientów biznesowych,
 • Akademickie Biura Karier poszukujące pracodawców do współpracy przy organizacji staży i praktyk
 • Przedsiębiorstwa i instytucje poszukujące pracowników, stażystów i praktykantów
 • Instytucje wspierające finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Goście:
 • Właściciele, menadżerowie i zarządzający biznesem, poszukujący kreatywnych rozwiązań, innowacyjnych projektów oraz finansowania dla nich,
 • Pracodawcy poszukujący pracowników,
 • Dyrektorzy i kierownicy instytucji publicznych,
 • Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,
 • Kadra naukowa wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim
 • Przedstawiciele samorządów terytorialnych
 • Pracodawcy z Niemiec (Meklemburgia – Pomorze Przednie)
 • Studenci i absolwenci wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim
Targom będą towarzyszyły tematyczne prezentacje, warsztaty, seminaria w sali konferencyjnej.
Organizatorzy przewidzieli wiele cennych nagród dla Gości !!!

PROGRAMhttp://klaster.biz/targi-przemyslow-kreatywnych-peryskop/
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie