STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Rada do spraw Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą Innowacyjności. Dokument ten ma stanowić pełny opis procesu rozwoju innowacji, wraz ze wskazaniem występujących barier. Prace nad Białą Księgą Innowacyjności będą prowadzone w stałym i otwartym dialogu społecznym. W tym celu rozpoczęto szerokie internetowe konsultacje publiczne, które pozwolą wykorzystać wiedzę i doświadczenia obywateli. Na ich podstawie przygotowane zostaną konkretne propozycje zmian. Zachęcamy do nadsyłania uwag, pomysłów i komentarzy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Konsultacje w tej formie potrwają do 15 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie