STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Ostatnim czasem obserwuje się zainteresowanie studentów zagadnieniami wdrażania swoich pomysłów do gospodarki. W pewnym momencie powstaje pytanie jaki jest stan zaawansowania (etap rozwoju) mojego produktu / wynalazku / technologii? Odpowiedź na to pytanie daje metodyka TRL czyli Technology Readiness Level. To nic innego jak przyporzadkowanie do danego produktu / wynalazku / technologii liczbowej wartości od 1 do 9 opisujacej poziom rozwoju technologii. Metodyka ta po raz pierwszy była wykorzystana w projektach NASA i Departamentu Obrony USA. Poniżej przytaczamy przykładową wizualizację poszczególnych poziomów przytaczaną przez NCBiR.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie