STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Na Uniwersytecie Techniczno Przyrodniczym w Bydgoszczy powstała SHOPA - bazująca na myśleniu projektowym pracownia szybkiego prototypowania. "Projekt “DESIGN THINKIING WORKSPACE – Pracownia Szybkiego Prototypowania” realizowany jest w ramach działania 8.2.1. “Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas realizacji obejmuje okres od 01 października 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku". Cieszy nas rozwój mysli promującej myslenie projektowe w rozwiązywaniu problemów.
 
Strona projektu: http://shopa.utp.edu.pl/
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie