STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Na spotkaniu Koła, które miało miejsce dn. 03.12.2013 zrealizowany został kolejny temat z zakresu metodyki design thinking. Omówiono istotę etapu ideation czyli generowania pomysłów. Wprowadzenie do procesu wyobrażania przeprowadził czł. Aliaksiei Basionak z wykorzystaniem modelu core - method - solution .

Przedstawił on wyniki pracy zespołu Alieksiei Basionak i Wolha Rabushka w odniesieniu do zagadnienia generowania rozwiazań dla problemu "konfliktu między mechanikami i nawigatorami". W dalszej części zrealizowane zostało praktyczne ćwiczenie z zakresu budowania map myśli (ang. mind maps) dla rzeczywistego problemu bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Oto kilka zdjęć z tego spotkania:
 


Alieksiei Basionak przedstawia tematykę generowania pomysłów


Model rozwiązań problemu "mechanicy kontra nawigatorzy"


Członkowie koła podczas opracowywania map myśli
 

 
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie