STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Opiekun Koła "Ordo ex Chao" Leszek Chybowski oraz Bogusz Wiśnicki Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AM w Szczecinie, w dn. 25–29 listopada br. odbyli wizytę studyjną w Finlandii w ramach realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach projektu „Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do wyjazdu było ukończenie dwóch trzydniowych szkoleń w Ustroniu, które nasi pracownicy odbyli we wrześniu i październiku br. Tematami szkoleń były: „Praktyczne aspekty komercjalizacji i funkcjonowanie spin off” oraz „Zarządzanie dużymi projektami badawczymi i ich finansowanie”.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z fińskim modelem dydaktyki, który wg OECD uczynił w 2009 roku Finlandię drugim najlepszym pod względem systemu edukacyjnego krajem na świecie (źródło: wyniki testów PISA w 2009 r., International Student AssessmentOECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics). Finlandia, podobnie jak inne kraje skandynawskie, w procesie dydaktycznym kładzie bardzo duży nacisk na praktyczne aspekty, w tym dużą liczbę projektów realizowanych przez studentów w ramach zajęć prowadzonych w systemie uczenia się poprzez rozwój umiejętności praktycznych LbD (ang. Learning by Developing) oraz kształcenia problemowego PBL (ang. Problem Based Learning lub Project Based Learning). Modele te funkcjonują na wszystkich uniwersytetach wizytowanych przez naszych pracowników.
 

Bardzo wartościowym doświadczeniem dla pracowników AM było zaznajomienie z funkcjonowaniem platform edukacyjnych realizujących multi- i interdyscyplinarne projekty studenckie w systemie student – uniwersytet – przemysł. Studenci uzyskują wiedzę aktywnie uczesnicząc w badaniach naukowych ukierunkowanych na konkretnego odbiorcę ich wyników (firmę zlecającą badania, zatrudniającą studenta lub kooperującą z uczelnią w ramach wspólnych projektów). Pośród odwiedzonych platform były:

  • Design Factory - międzywydziałowa jednostka działająca na Aalto University. Jest to otwarte 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu środowisko wzorowane na stanfordzkim Design School zmodyfikowane pod względem realizacji prac dydaktycznych. Studenci mogą korzystać z przestrzeni do prototypowania, prowadzić narady oraz realizować międzywydziałowe zajęcia zespołowe przez pracę projektową w systemie PBL. Jednostka posiada multimedialne połączenie z analogicznymi środowiskami pracującymi w Chinach i Szwajcarii.
  • StartUp School  wspierająca przedsiębiorczość studencką szkoła na Haaga-Helia University of Applied Sciences. Jest to rozwiązanie pozwalające studentom na wejście na rynek z własną firmą. Studenci pracują w zespołach i pomagaja sobie wzajemnie, nauczyciel pełni rolę mentora i dopasowuje się do potrzeb studentów. Na zajęcia często zapraszani są wybitni praktycy z biznesu. Praca w StartUp School daje studentom punkty kredytowe w ramach realizowanego kierunku studiów, a uczelnia i sponsorzy dofinansowują działania studentów.

Podczas wizyty studyjnej pracownicy AM uczestniczyli w warsztatach, wykładach oraz wizytacjach fińskich uczelni, takich jak: Laurea University of Applied Sciences w Espoo, Aalto University w Espoo oraz Haaga-Helia University of Applied Sciences w Helsinkach. Ponadto, zapoznali się z działaniem parku technologicznego Technopolis i jego oddziału w Helsinkach. Firma ta ma także swoje przedstawicielstwa m.in. na Litwie, w Estonii i Rosji. Uczestnicy mieli szansę poszerzenia wiedzy w zakresie fińskiego modelu współpracy uniwersytetów i podmiotów gospodarczych, komercjalizacji wyników badań oraz zasad finansowania badań naukowych w Finlandii. Działania tamtejszych uniwersytetów są silnie ukierunkowane na uzyskanie praktycznych wyników prac badawczych i na ścisłą współpracę z gospodarką.Zwiedzanie Design Factory na Aalto University w Espoo
(Od lewej: Pawł Piątek AGH w Krakowie, Alina Kowalczyk-Juśko UP w Lublinie, Robert Bartoń INiG w Krakowie,
Olaf Flak UŚ w Katowicach, Katarzyna Dohn PŚ w Gliwicach, Bogusz Wiśnicki AM w Szczecinie,  
Klaudia Smoląg Politechnika Częstochowska)


Wizyta w Design Factory na Aalto University w Espoo
(od lewej: Viljami Lyytikäinen Design Factory Aalto University w Espoo, Bogusz Wiśnicki AM w Szczecinie,
Leszek Chybowski AM w Szczecinie, Olaf Flak UŚ w Katowicach)


 Leszek Chybowski przedstawia wyniki pracy zespołu podczas warsztatu
Design Thinking w siedzibie firmy Technopolis

(Od lewej:  Ashkan Shabnauard Technopolis w Helsinkach, Povilas Valiauga Aalto University w Espoo,
Leszek Wieczorek  w Katowicach, Leszek Chybowski AM w Szczecinie,
Robert Bartoń INiG w Krakowie, Paweł Piątek AGH w Krakowie)

 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie