STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W ostatnim numerze Forum Akademickiego (11/2013) ukazała się notka autorstwa Kamila Dziewita dotycząca II Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej zrealizowanej w ramach Targów Innowacji i Nowych Technologii INNOTECH Expo 2013 na Politechnice Świętokrzyskiej. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach wydarzenia znajdą się również członkowie naszego Koła.

Czytaj artykuł
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie