STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Nasze zespoły Innovation Four, Power Gear oraz NIC (New Innovation Car) są już na mapie projektu VIC. Na spotkaniu Koła, które miało miejsce dn. 21.01.2014 w Sali Tradycji omówilismy wyniki wywiadów empatycznych oraz pracowaliśmy w zespołach wykorzystując burzę mózgów. Zdefiniowaliśmy problemy oraz rozpoczęlismy kolejny etap rozwiązywania złożonych zagadnień z wykorzystaniem metodyki design thinking jakim jest generowanie pomysłów. Wybór najlepszych rozwiązań zostanie dokonany metodą kapeluszy myślowych Edwarda de Bono.


  

 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie