STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Niniejszym informujemy, że w dn. 03.10.2013 na spotkaniu założycielskim, które odbyło się w Sali Senatu (bud. gł. AM, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin) w godz. 16:00-18:00 powołane zostało do życia Studenckie Naukowe Koło Innowatora "Ordo ex Chao". Omówiono zakres działań Koła, po czym przeprowadzone zostały głosowania w sprawie przyjęcia Statutu Koła, wyborów władz Koła oraz przyjęcia programu zajęć i preliminarza wydatków w roku akademickim 2013/2014.
 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie