STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Na spotkaniu Koła, które miało miejsce 11.02.2014 podsumowywaliśmy dokumentację projektową do I etapu konkursu VIC. Przygotowaliśmy w języku angielskim opisy rozwiązań dla samochodu przyszłości. Omówiliśmy nadchodzące wydarzenia związane z nadaniem godności członka honorowego prof. Bolesławowi Kuźniewskiemu w ramach III OSKN dn. 04.03.2014, przyszłe prace w plenerze wspólnie ze studentami innych szczecińskich uczelni oraz możliwość naszego uczestnictwa w Targach Przemysłów Kreatywnych (darmowe bilety dla członków Koła).
  

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie