STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Niniejszym informujemy, że 04 marca 2014 roku (wtorek) o godz. 15:30 w Sali Senatu (bud. gł. AM, II p.) odbędzie się III Otwarte Spotkanie Kół Naukowych. Temat przewodni Spotkania to "Wynalazczość - cecha czy talent?", a naszym gościem specjalnym będzie były Rektor AM w Szczecinie prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski - wybitny wynalazca i innowator. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich studentów, opiekunów kół naukowych i wszystkie osoby zainteresowane tematyką wynalazczości z Akademii Morskiej oraz spoza naszej uczelni. 

Czytaj więcej...
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie