STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Koło "Ordo ex Chao" jako organizator zaprasza opiekunów oraz członków Studenckich Kół Naukowych, na I Otwarte Spotkanie Studenckich Kół Naukowych, które odbędzie się 17 grudnia br. (wtorek) w godz. 15.30-18.30 w Sali Senatu. 

Na najblizszych zajęciach Koła, dn. 03.12.2013 (Sala Senatu, godz. 15:30) będziemy się zajmowali kolejnym etapem myślenia projektowego jakim jest generowanie pomysłów. Materiały do realizacji zajęć zamieściliśmy na Google Drive Koła. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z nimi. Na spotkanie oczywiście zapraszamy również wszystkich nowych chętnych do udziału w naszych pracach.

W dn. 19.11.2013 w wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty oficjalny logotyp naszego Koła. Podstawowy wzorzec został opracowany przez czł. Łukasza Jędrasa. Przyjęte logo bazuje na tym pomyśle wraz z później przjętą propozycją zmian kolorystyki, oraz uwagami dotyczącymi ramki (głosowanie: 05.11.2013), a także w sprawie koloru tła zasadniczego (głosowanie: 19.11.2013).


19 listopada 2013 r. zrealizowaliśmy warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji przy budowaniu zespołu. omówiliśmy wybrane problemy związane z prawidłowym przekazem informacji między dwoma osobami oraz w oparciu o praktyczne ćwiczenie przedyskutowaliśmy możliwe przyczyny niezrozumienia współrozmówców.
 

Dn. 22.11.2013 (piątek) w Service Inter-Lab Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Cukrowa 8, Szczecin) o godzinie 18:00 rozpoczną się 48 godzinne warsztaty Szczecin Green Jam. Będzie to wydarzenie międzynarodowe, które odbywa się w ramach Global Sustainability Jam. Podczas warsztatów powstają prototypy usług, inicjatyw, projektów, które w efekcie końcowym, można zobaczyć na platformie Global Sustainability Jam. Zachęcamy wszystkich studentów do udziału w tym wydarzeniu.
 
Na Uniwersytecie Techniczno Przyrodniczym w Bydgoszczy powstała SHOPA - bazująca na myśleniu projektowym pracownia szybkiego prototypowania. "Projekt “DESIGN THINKIING WORKSPACE – Pracownia Szybkiego Prototypowania” realizowany jest w ramach działania 8.2.1. “Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas realizacji obejmuje okres od 01 października 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku". Cieszy nas rozwój mysli promującej myslenie projektowe w rozwiązywaniu problemów.
 
Strona projektu: http://shopa.utp.edu.pl/

Jest nam miło zakomunikować, że dzięki funduszom pozyskanym od Prorektora ds. Nauczania AM w Szczecinie dr. inż. Piotra Treichela nasze Koło zakupiło wersję edukacyjną robota LEGO Mindstorms (Zestaw 9797 NXT 2.0). Klocki będą wykorzystywane w procesie prototypowania. O tym jakie drzemią w nich możliwości możecie poczytać w artykule Burza mózgów w stercie LEGO opublikowanym w serwisie dobreprogramy.pl w 2011 roku.

W związku ze świętem Odzyskania Niepodległości kolejne zajęcia Koła odbędą się dopiero za 2 tyg. Zajęcia zrealizujemy dn. 19.11.2013 o godzinie 15:30 w Sali Senatu. Tematem przewodnim będzie tworzenie zespołów - komunikacja. Oprócz członków Koła na zajęcia zapraszamy nowe osoby, chętne do uczestnictwa w naszych pracach.

Dzisiaj, tj. 05.11.2013 zrealizowaliśmy kolejne zajęcia naszego Koła w ramach którego omówiliśmy istotę i znaczenie etapu definiowania problemów w procesie inwentycznego poszukiwania rozwiązań. O tym jak ważne jest poprawne zdefiniowanie problemu niech świadczą słowa Alberta Einsteina, który stwierdził w odniesieniu do sytuacji, w której jego życie byłoby zagrożone:

W dniach 28-29 października br. w Krakowie odbyła się Konferencja I Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI) zorganizowana przez AGH oraz Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie (http://pami.agh.edu.pl/). Patronami wydarzenia były MNiSW oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators. Tematyka Konferencji dotyczyła zagadnień związanych ze współpracą nauki z biznesem, wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek oraz szeroko-pojętej współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi i gospodarczymi w Polsce i USA.

Najbliższe spotkanie Koła we wtorek 05.11.2013 o godz. 15:30 w Sali Senatu (II piętro, bud. główny AM przy ul. Wały chrobrego). Materiały pomocnicze do zajęć znajdziecie na Google Drive naszego Koła. Tematem wiodącym spotkania będzie definiowanie problemów czyli II etap metodyki Design Thinking. Do zobaczenia.

Zapraszamy wszystkich członków Koła oraz kolejnych chętnych do uczestnictwa w naszych pracach. Najbliższe spotkanie już we wtorek 22.10.2013 o godz. 15:30 w Sali Senatu (II piętro, bud. główny AM przy ul. Wały chrobrego). Materiały pomocnicze do zajęć znajdziecie na Google Drive naszego Koła. Tematem przewodnim spotkania będzie I etap metodyki Design Thinking jakim jest empatyzacja. Do zobaczenia.

Kolejne spotkanie Koła odbędzie się 15-stego pazdziernika (wtorek) w Sali Senatu o godz. 15.30. W ramach zajęć zrealizujemy temat: "Moja rola w zespole". Materiały do pracy zamieściliśmy na serwerze Google Drive. Zapraszamy członków Koła oraz wszystkich studentów, którzy chcieliby do nas dołączyć.

W dniach 28-29.10.2013 na na AGH w Krakowie odbędzie się Konferencja Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI). W ramach konferencji odbęda się prelekcje i warsztaty poświęcone zagadnieniom innowacyjności, design thinking, pracy zespołowej i sposobom osiągnięcia sukcesu w biznesie. Jest nam bardzo miło zakomunikować, że temat "Team building" poprowadzi jeden z naszych opiekunów - Dorota Idziaszczyk, Konsutant Merytoryczny Koła.

Dn. 08.10.2013 w Sali Tradycji AM odbyły się prace Koła, w ramach których zrealizowany został temat "Wprowadzenie do metod inwentycznych". Omówione zostały podstawowe pojęcia i wybrane metody stosowane w ramach heurystyki, inwentyki i innowatyki.

Niniejszym informujemy, że w dn. 03.10.2013 na spotkaniu założycielskim, które odbyło się w Sali Senatu (bud. gł. AM, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin) w godz. 16:00-18:00 powołane zostało do życia Studenckie Naukowe Koło Innowatora "Ordo ex Chao". Omówiono zakres działań Koła, po czym przeprowadzone zostały głosowania w sprawie przyjęcia Statutu Koła, wyborów władz Koła oraz przyjęcia programu zajęć i preliminarza wydatków w roku akademickim 2013/2014.
 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie