STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie. Termin składania wniosków: 13.11.2014. Wysokość dofinansowania: mały grant - 600 PLN oraz duży grant - 2000 PLN. O dofinansowanie przez LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni. Tematyka projektu musi nawiązywać do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie