STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W poniedziałek 16.06.2014 roku w Sali Senatu w godzinach 14:00-18:00 przeprowadzone zostały warsztaty z praktycznego wykorzystania narzędzia wspomagajacego realizacje przedsięwzięć pod nazwą Business Model Canvas. Zajęcia prowadziła Agnieszka BanrowskaFoundation Innovation Centre FIRE. Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły robocze. W jednym z nich aktywnie działali członkowie Koła pracując wspólnie z dr.inż. Zenonem Grządzielem, dr inż. Boguszem Wiśnickim oraz Opiekunem Naukowym Koła. Tematem rozwijanym przez nasz zespół jest "Podwodny zespół prądotwórczy" opracowany przez prof. Bolesława Kuźniewskiego. Organizatorem wydarzenia było CTTM.

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie