STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Reprezentujesz koło lub organizację o profilu zbliżonym do naszego i chcesz wymienić się linkami?
Chętnie nawiążemy współpracę. Skontaktuj się z nami.

Środowiska innowacyjnego rozwiązywania problemów:
1400 m2 - przestrzeń kreatywna Politechniki Warszawskiej
Centrum Innowatyki - powstałe w 2010 roku centrum promowania innowacyjności (WSB-NLU)
Creative Cracow - krakowska inicjatywa szkoleniowo-projektowa
d.school - Hasso Plattner Institute of Design at Stanford (Stanford university, USA)
d-school - Hasso-Plattner-Institut School of Design thinking (Universität Potsdam, Niemcy)
Design Factory - platforma multidyscyplinarnego rozwiązywania problemów (Aalto University, Finlandia)
DT4U - platforma interdyscyplinarnych pomysłów o potencjale wdrożeniowym (Politechnika Łódzka)
DT Szczecin - Design Thinking w Szczecinie
SHOPA - przestrzeń myslenia projektowego na UTP w Bydgoszczy
US Mechanic - jak działa samochód...
 
Organizacje wspierające innowacyjność:
Mailing Top 500 - newsletter dostarczający informacji nt. innowacyjnych technologii, transferu wiedzy, komercjalizacji badań itp.
Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin - Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, strona redakcji
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- instytucja zarządzająca wieloma funduszami wspierającymi przedsiębiorczość
Portal Innowacji - najświeższe wieści ze świata nowych technologii
Stowarzyszenie Top 500 Innovators - prezentacja poczynań uczestników ministerialnego programu Top 500 Innovators
Struna - projekty naukowe studentów i doktorantów

Biuletyny informacyjne nt. finansowania i komercjalizacji badań oraz wdrażania innowacji
Biuletyn CTTM - bardzo dobre źródło wiedzy o finansowaniu badań i transferze technologii (AM w Szczecinie)
Biuletyn MNiSW - najświeższe informacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Bridge Info - serwis informacyjno-doradczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Innowacje - biuletyn wydawany przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
Newsletter NCBiR - biuletyn Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Newsletter Portalu Innowacji - biuletyn PARP na temat szerokopojętyvh innowacji 
Top 500 Innovators - biuletyn Stowarzyszenia Top 500 Innovators

Lokalne wdrażanie innowacyjnych pomysłów:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. - komercjalizująca badania spółka celowa Akademii Morskiej 
Centrum Transferu Technologii Morskich - ochrona własności intelektualnej i transfer technologii na Akademii Morskiej w Szczecinie
Koła studenckie Akademii Morskiej w Szczecinie - prezentacja działalności organizacji studenckich Akademii Morskiej w Szczecinie
chybowski.am.szczecin.pl - strona domowa opiekuna Koła
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii - jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Zestawy narzędzi do "kreatywnego projektowania":
Collective Action Toolkit - zestaw narzędzi frog do projektowania ukierunkowanego na odbiorcę końcowego
IDEO Human-Centered Design Toolkit - zestaw narzędzi do aplikacji metodyki projektowania firmy IDEO 
IDEO HCD Connect Toolkit - zestaw narzędzi, który pomoże ci zostać mistrzem w aplikacji metodyki HCD
IFTF Foresight Toolkit - zestaw narzędzi do prognozowania przyszłości od Institute For The Future
Service Design Tools - zestaw darmowych narzędzi komunikacyjnych dla projektowania złożonych systemów

Strony promujące metody inwentyczne:
Autonom - pierwszy na świecie serwis poświęcony psycho- i socjocybernetyce
Strona Opiekuna Koła - publikacje on-line
Crash Course in Design Thinking - kurs myślenia projektowego w formie filmu przygotowany przez d.school (Stanford University)
Designing for Growth - Design Thinking dla managerów (37 stronicowa próbka książki w formacie pdf)
Idea Connection - konkursy na opracowanie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin techniki
Portal Innowacji - prowadzona przez PARP strona promująca działalność innowacyjną, na stronie m.in. warty polecenia newsletter
Portal wiedzy o Design Thinking w Polsce - zbiór informacji, wydarzenia, komentarze, projekty, firmy, inspiracje, wdrożenia...
TRIZ-Innowacje - pierwsza polska profesjonalna strona TRIZ!
VideoKorki.net - serwis internetowy pozwalający na realizację korepetycji on-line

Firmy wykorzystujące metody inwentyczne:
Cloud Design - serwice design z Poznania
Concordia Design - design thinkig w praktyce
DT Poznań - Design Thinking Poznań
DT Warsaw - Design Thinking Warsaw
Pro Design - designerzy z Poznania
 
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie