STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Studenckie Koło Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" w dn. 22.10.2014 zorganizowało kolejny warsztat atytułowany CHALLANGE your DESIGN THINKING podczas ogólnopolskiego festiwalu Design Thinking Week 2014. Tematem przewodni brzmiał: "Jak pomóc seniorom w korzystaniu z Internetu?". Patronem naszych warsztatów jest J.M. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma. Zajęcia prowadzili opiekunowie Koła Leszek Chybowski i Dorota Idziaszczyk. Z problemem zmierzyły się cztery 6-osobowe zespoły złożone m.in. ze studentów szczecińskich uczelni, w tym Akademii Sztuki, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Idziaszczyk D., Chybowski L., CHALLENGE your DESIGN THINKING. Warsztat II.

W dn. 21 października w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Szczecinie Studenckie Koło Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" zrealizowało I Warsztat zatytułowany CHALLANGE your DESIGN THINKING podczas ogólnopolskiego festiwalu Design Thinking Week 2014. Tematem przewodnim naszego warsztatu było: "Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw i owoców?". Patronem naszych warsztatów jest J.M. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma. Zajęcia prowadzili opiekunowie naszego Koła Leszek Chybowski i Dorota Idziaszczyk. Z problemem zmierzyły się cztery 6-osobowe zespoły złożone m.in. z przedstawicieli szczecińskich uczelni, w tym Akademii Sztuki, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Idziaszczyk D., Chybowski L., CHALLENGE your DESIGN THINKING. Warsztat I.

Za nami III Otwarte Spotkanie Kół Naukowych. Temat przewodni seminarium, które miało miejsce 04 marca 2014 w Sali Senatu brzmiał: "Wynalazczość - cecha czy talent?". Podczas wydarzenia mieliśmy zaszczyt nadania członkostwa honorowego wybitnemu wynalazcy i innowatorowi prof. Bolesławowi Kuźniewskiemu. Po czym pan profesor omówił na przykładzie własnych doświadczeń wybrane zagadnienia z zakresu wynalazczości, rolę intuicji w procesie odkrywczym oraz przedstawił jeden ze swoich ostatnich wynalazków, jakim jest "sposób ochrony brzegu przed falami morskimi i zespół tłumiący energię fal morskich". Frekwencja jak zawsze dopisała, tym razem w seminarium uczestniczyło ponad 60 osób !!!

20 stycznia 2014 roku Studenckie Koło Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" zorganizowało seminarium kognitywistyczne z udziałem naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego: dr. hab. n.med Ireny Baranowskiej-Bosiackiej oraz mgr Marty Witkowskiej. Tematem przewodnim spotkania była Pamięć i jej rola w procesie twórczym".

Witkowska M.: Pamięć i jej rola w procesie twórczym.
Baranowska-Bosiacka I.: Neurometaboliczne podstawy procesów kognitywnych.

Dnia 17.12.2013 w godzinach  15:30–18:30 w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" I Otwarte Spotkanie Kół Naukowych (I OSKN). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kół Studenckich naszej uczelni oraz delegacje studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM).

Idziaszczyk D., Chybowski L.: Ochrona własności intelektualnej. Kogo dotyczy?

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie