STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Dnia 17.12.2013 w godzinach  15:30–18:30 w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" I Otwarte Spotkanie Kół Naukowych (I OSKN). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kół Studenckich naszej uczelni oraz delegacje studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM).

Idziaszczyk D., Chybowski L.: Ochrona własności intelektualnej. Kogo dotyczy?

Oprócz studentów w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele akademiccy / opiekunowie kół naukowych: prof. Janusz Grabian Dziekan Wydziału Mechanicznego AM, Bogusz Wiśnicki Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Bożena Gorzkiewicz oraz Ewa Zamojska-Kosciów z Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM oraz Michał Twardochleb Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Informatyki (ZUT) w Szczecinie.

W ramach spotkania zrealizowane zostało wprowadzenie w tematykę ochrony własności intelektualnej prowadzone przez Dorotę Idziaszczyk Konsultanta Merytorycznego Koła. Prezentacja prowadzona była ze szczególnym uwzględnieniem twórczości i wynalazczości studenckiej. Następnie odbyła się emisja filmu fabularnego poświęconego inżynierii odwrotnej oraz prowadzona przez opiekunów Koła dyskusja nt. etyki i granic prawnych działań przedstawionych w filmie. W ramach spotkania Koło zorganizowało poczęstunek częściowo sfinansowany z funduszu Dziekana Wydziału Mechanicznego AM. 


Agenda Spotkania
Poczęstunek
15.30-15.40 Powitanie studentów i zaproszonych gości – Leszek Chybowski, opiekun koła Ordo ex Chao
15.40-15.50 Czym są prawa własności intelektualnej, czy dotyczą studentów? – Dorota Idziaszczyk, opiekun merytoryczny koła Ordo ex Chao
15.50-17.50 Paycheck, USA, Kanada 2003, reż. John Woo
17.50-18.10 Brak ochrony lub jej naruszenie - jak to się naprawdę kończy? Najciekawsze kazusy wojen patentowych i naruszeń praw autorskich – Dorota Idziaszczyk, Leszek Chybowski
18.10-18.15 Zamknięcie spotkania


Cieszymy się z bardzo licznej frekwencji – w wydarzeniu wzięło udział 36 osób. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy prezentację z seminarium w formacie PDF. Zamiarem naszym jest cykliczne organizowanie tego typu spotkań integrujących społeczność studencką, a już wkrótce planujemy organizację ogólnouczelnianego seminarium poświęconego kognitywistyce, które poprowadzą specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia ze I Otwartego Spotkania Kół Naukowych.

 


  

 
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie