STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Za nami III Otwarte Spotkanie Kół Naukowych. Temat przewodni seminarium, które miało miejsce 04 marca 2014 w Sali Senatu brzmiał: "Wynalazczość - cecha czy talent?". Podczas wydarzenia mieliśmy zaszczyt nadania członkostwa honorowego wybitnemu wynalazcy i innowatorowi prof. Bolesławowi Kuźniewskiemu. Po czym pan profesor omówił na przykładzie własnych doświadczeń wybrane zagadnienia z zakresu wynalazczości, rolę intuicji w procesie odkrywczym oraz przedstawił jeden ze swoich ostatnich wynalazków, jakim jest "sposób ochrony brzegu przed falami morskimi i zespół tłumiący energię fal morskich". Frekwencja jak zawsze dopisała, tym razem w seminarium uczestniczyło ponad 60 osób !!!

Pośród uczestników seminarium znaleźli się studenci z wszystkich wydziałów AM. Ponadto w spotkaniu wzięli udział opiekunowie kół naukowych: prof. Janusz Grabian (Koło Naukowe Konstrukcyjno-Mechatroniczne) oraz dr inż. Jan Monieta (Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych), a także goście spoza uczelni, w tym pani Agata Turek z Technoparku Pomerania.

Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia z seminarium.
 


dyplom czł. honorowego:
 

 

 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie