STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Czego potrzebujemy? 
Chętnie przyjmiemy od ofiarodawców środki finansowe na organizację spotkań, zakup materiałów biurowych, udział w proinnowacyjnych wydarzeniach itp. Potrzebujemy ponadto materiały wspomagające prototypowanie, np. klocki Lego Mindstorms, tablice magnetyczne, obrabiarki mechaniczne, sprzęt komputerowy, modele maszyn i urządzeń, plansze dydaktyczne, książki, oprogramowanie do projektowania i analizy systemów, itp., a także możliwość kosultingu, wsparcia organizacyjnego, pomocy w realizacji spotkań, uczestnictwo ekspertów w naszych pracach, bezpłatny dostęp do produktów (usług) oferowanych przez darczyńców. 

Co proponujemy w zamian? 
W zamian za wsparcie darczyńcy moga otrzymac od nas:
  1. Informację o profilu działalności firmy i formie wsparcia Koła w dziale Sponsorzy na naszej stronie internetowej. 
  2. Darczyńca po wyrażeniu takiej woli otrzyma tytuł członka wspierającego, a informacja tym zostanie umieszczona w dziale Członkowie na naszej stronie internetowej. 
  3. Możemy reklamować firmę podczas naszych wystąpień publicznych i realizowanych projektów (np. w postaci podziękowania za pomoc w realizacji prac badawczych w artykułach naukowych, materiałach konferencyjnych, prezentacjach multimedialnych oraz prezentacji wyników projektów B+R w Kraju i za granicą). 
  4. Darczyńca może otrzymać od nas dokument potwierdzający sponsoring naszego Koła (podziekowanie, list referencyjny lub zaświadczenie). 
  5. Możemy aktywnie pomóc w rozwiązywaniu aktualnych problemów technicznych i organizacyjnych firmy. 
  6. Każdy członek wspierający ma prawo do udziału w naszych pracach  (Statut Koła, § 11, pkt. 7). 
  7. Sponsorzy mają możliwość znalezienia dla twojej firmy praktykantów, a w przyszłości także dobrze wykwalifikowanej i ukształtowanej kadry inżynierskiej. 
  8. Sponsorzy mogą się określić mianem animatorów współpracy biznesu (przemysłu) z nauką i szkolnictwem, promotorów edukacji i rozwoju młodych ludzi oraz inicjatorów działań mających na celu poprawę świadomości wartości nauki w odniesieniu do badań stosowanych itp.
  9. Darowizny na cele edukacyjne są podstawą do uzyskania przez firmy ulg i zwolnień podatkowych.

Aktualnie studenckie Koło Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" uzyskało pomoc w realizacji zadań statutowych ze strony:

 Stowarzyszenie Top 500 Innovators - partner merytoryczny Koła.


Firma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. została sponsorem organizowanego przez nas w Szczecinie ogólnopolskiego festiwalu myślenia projektowego "Design Thinking Week 2015". Umowa sponsoringowa o współpracy została podpisana z Akademią Morką w Szczecinie dn. 06 maja 2015 roku.

- największy polski serwis do tworzenia ankiet i testów on-line. Nasze Koło uzyskało wsparcie od ankietka.pl w postaci darmowych kont premium dla członków. Mamy zamiar wykorzystywać badania ankietowe w kolejnych projektach realizowanych w ramach Koła.


 - jednostka Akademii Morskiej w Szczecinie zajmująca się transferem technologii, ochroną własności intelektualnej oraz pomocą dla pracowników AM w zakresie komercjalizacji wyników badań. Nasze Koło uzyskało od CTTM wsparcie w formie promocji naszych działań oraz pomoc techniczną i merytoryczną przy organizacji naszych spotkań.

 - redakcja kwartalnika Scientific Journals of The Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach promocji młodych pracowników nauki oferuje studentom i doktorantom możliwość darmowej publikacji prac naukowych po udokumentowaniu odpowiedniego statusu (fotokopia legitymacji). Warunkiem opublikowania jest zgodność artykułu z profilem tematycznym czasopisma oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. Szczegóły pod adresem redakcji: http://scientific-journals.eu/.


 - największy portal studencki w Polsce przedstawiający informacje z zakresu m.in. Kariery, Rozrywki, Kultury, Muzyki, Sportu i wielu innych. W ramach współpracy nasze Koło uzyskało patronat medialny portalu nad wydarzeniami organizowanymi przez Koło, promocję naszych działań na stronach serwisu dlaStudenta.pl, w tym możliwość zamieszczania informacji prasowych poświęconych naszej działalności. Wyszukiwarka Jooble, w której znajduje się wiele ofert pracy dla studentów i absolwentów. Wyszukiwarka grupuje informacje z prawie wszystkich portali zatrudnienia w Polsce.

 
Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie