STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

W poniższej tabeli wyszczególnoione zostały planowane przyszłe zajęcia i wydarzenia, w których będziemy brali udział i do uczestnictwa w których zapraszamy wszystkich chętnych studentów naszej uczelni. Teorię ograniczamy do niezbędnego minimum. Zajęcia realizowane są w formie warsztatów z dużą liczbą ciekawych zadań i ćwiczeń praktycznych.
 

Spotkanie Data Tematyka zajęć Miejsce Godzina
DTW 2015 02.11.2015
-
08.11.2015
Design Thinking Week 2015 - -
...        

Poniżej przedstawione zostały zrealizowane dotychczas tematy zajęć Koła. Szczegóły i rozbudowane opisy dotyczące poszczególnych wykonanych zajęć jak również nadchodzących wydarzeń związanych z działalnoscią Koła można znaleźć w dziale Aktualności na naszej stronie. 

 

Zajęcia zrealizowane w roku akad. 2014/2015

Spotkanie Data Tematyka zajęć Miejsce Godzina
I 15.10.2014 Spotkanie organizacyjne Koła "Ordo ex Chao" p. 25 15:00
II 21.10.2014 Warsztaty CHALLANGE your DESIGN THINKING
podczas Design Thinking Week 2014
Warsztat I:
Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw i owoców
Sata Tradycji 16:00
III 22.10.2014 Warsztaty CHALLANGE your DESIGN THINKING
podczas Design Thinking Week 2014
Warsztat II: 
Jak pomóc seniorom w korzystaniu z Internetu
Sala Tradycji 16:00
IV 23.10.2014 Webinarium prof. Marka Schara i prof. Jeremiego Sabola
podczas Design Thinking Week 2014
Over and Underthinking:
The Case Against Design Thinking
webinarium 16:00
V 13.11.2014 Podsumowanie DT Week. opracowanie planu wizyty studyjnej w Hasso-Platner-Institut School of Design Thinking na Uniwersytecie Poczdamskim p. 25 15:30
VI 20.11.2014 Wybory Władz Koła na rok akademicki 2014/15,
organizacja wyjazdu do Hasso-Platner-Institut School of Design Thinking na Uniwersytecie Poczdamskim oraz finalizowanie projektu energetycznego.
s. 28 15:30
VII 27.11.2014 Projekt energetyczny - symulacja obliczeniowa
zużycia energii w akademikach
p. 25 15:50
VIII 03.12.2014 Wizyta studyjna w Hasso-Platner-Institut School of Design Thinking na Universität Potsdam (d-school) Universität Potsdam, Niemcy wyjazd całodniowy
IX 09.12.2014 Finalizowanie raportu z projektu energetycznego p. 25 15:00
X 13.01.2015 Wybrane aspekty procesu wynalazczego p. 25 15:00
XI 20.01.2015 Przygotowanie do kursu HCD organizowanego przez IDEO.org i +ACUMEN p. 25 15:00
XII 17.02.2015 Opracowanie planu badań dla projektu HCD p. 25 15:30
XIII 24.02.2015 Kick-off meeting w sprawie organizacji
DT Week 2015 w Szczecinie
s. 28 15:30
XIV 26.02.2015 Opracowanie pytań do wywiadu środowiskowego s. 28 15:00
XV 17.03.2015 Przedsiębiorczość społeczna
- analiza wyników wywiadów
p. 25 15:30
nd. 19-20.
03.2015
II Targi Przemysłów Kreatywnych Service
Inter-Lab, ul. Cukrowa 8, Szczecin
nd.
XVI 24.03.2015 Przedsiębiorczość społeczna
- opracowywanie rozwiązań
s. 28 15:30
XVII 21.04.2015 Wprowadzenie do TRIZ s. 28 15:30
XVIII 28.04.2015 TRIZ - kontekst, zasoby i sprzeczności
w tworzeniu innowacji
s. 28 15:30
XIX 12.05.2015 Zasady wynalazcze TRIZ s. 28 15:30Zajęcia zrealizowane w roku akad. 2013/2014

Spotkanie Data Tematyka zajęć Miejsce Godzina
I 03.10.2013 Spotkanie założycielskie Koła "Ordo ex Chao" Sala Senatu 16:00
II 08.10.2013 Wprowadzenie do metod inwentycznych Sala Tradycji 15:30
III 15.10.2013 Moja rola w zespole Sala Senatu 15:30
IV 22.10.2013 Myslenie projektowe – empatia i empatyzacja Sala Senatu 15:30
V 05.11.2013 Myślenie projektowe – definiowanie problemów Sala Senatu 15:30
VI 19.11.2013 Tworzenie zespołów - komunikacja Sala Senatu 15:30
VII 03.12.2013 Myślenie projektowe - generowanie pomysłów Sala Senatu 15:30
VIII 10.12.2013 Myślenie projektowe - prototypowanie i testowanie Sala Tradycji 15:30
IX 17.12.2013 I Otwarte Spotkanie Studenckich Kół Naukowych (OSKN)
Ochrona własności intelektualnej - gdzie leży granica?
Projekcja filmu poświęconego Reverse Engineering
oraz dyskusja na temat praw własności intelektualnej
Sala Senatu 15:30
X 07.01.2014 Projekt VIC - praca w zespołach / burza mózgów Sala Senatu 15:30
XI 14.01.2014 Project VIC - praca w zespołach / analiza sytuacyjna Sala Senatu 15:30
XII 20.01.2014 II OSKN - Seminarium kognitywistyczne
"Pamięć i jej rola w procesie twórczym"
Sala Senatu 15:30
XIII 21.01.2014 Projekt VIC - opracowanie wyników badań empatycznych Sala Tradycji 15:30
XIV 28.01.2014 Project VIC - Prototypowanie i testowanie rozwiązań Sala Senatu 15:30
XV 04.02.2014 Project VIC - Prezentacja rozwiązań, dyskusja Sala Senatu 15:30
nd. 06.02.2014 Ogólnouczelniane seminarium dydaktyczne:
Wybrane zagadnienia kształcenia problemowego oraz komercjalizacji wiedzy na przykładzie USA i Finlandii
Sala Senatu 12:00
XVI 11.02.2014 Projekt VIC - Finalizowanie dokumentacji Sala Senatu 15:30
XVII 04.03.2014 III Otwarte Spotkanie Kół Naukowych
Temat przewodni: "Wynalazczość"
Nadanie Tytułu Członka Honorowego Koła
prof. dr hab. inż. Bolesławowi Kuźniewskiemu
Sala Senatu 15:30
XVIII 11.03.2014 Projekt "Wielcy Wynalazcy"
Emisja filmu dok. nt. wynalazków Lucjana Łągiewki
Sala Senatu 15:30
XIX 20.03.2014 Wynalazki i ich patentowanie Plener 15:30
XX 27.03.2014 Targi Przemysłów Kreatywnych Service
Inter-Lab, ul. Cukrowa 8, Szczecin
10:00
XXI 03.04.2014 Spotkanie organizacyjne Sala Senatu 15:30
XXII 10.04.2014 Projekt energetyczny - I etap DT Sala Senatu 15:30
XXIII 17.04.2014 Projekt energetyczny - generowanie pomysłów Sala Senatu 15:30
XXIV 24.04.2014 Projekt "Wielcy Wynalazcy"
Patentowanie w Polsce, Europie i USA 
Plener 15:30
XXV 07.05.2014 Spotkanie grupy zainteresowanej udziałem
w projekcie prof. Kuźniewskiego
s. 065 11:25
XXVI 15.05.2014 Projekt energetyczny - generowanie pomysłów
ciąg dalszy; przygotowanie badań ankietowych
Sala Senatu 15:30
XXVII 22.05.2014 Projekt energetyczny - przygotowanie treści ankiety Sala Senatu 15:30
XXVIII 29.05.2014 Projekt energetyczny - przygotowanie listy pytań dla kierownictwa Osiedla Akademickiego AM Sala Senatu 15:30
XXIX 05.06.2014 Projekt energetyczny - burza mózgów Sala Senatu 15:30
XXX 12.06.2014 Projekt energetyczny - przygotowanie raportu Sala Senatu 15:30
nd. 16.06.2014 Warsztaty Business Model Canvas Sala Senatu 14:00
XXXI 17.06.2014 Projekt energetyczny - przygotowanie treści raportu Sala Tradycji 15:30
XXXII 26.06.2014 Podsumowanie prac Koła w roku akad. 2013/14 s. 278 15:30


  

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie