STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
INNOWATORA
„Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora
„Ordo ex Chao”
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2, pokoje 25 i 255
70-500 Szczecin

tel.: 91 48-09-412
tel.: 91 48-09-480
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl

Mamy do przekazania smutną informację, iż wczoraj 20 sierpnia 2017 w wieku 82 lat odszedł od nas członek honorowy naszego Koła. prof. Bolesław Kuźniewski. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek 25 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy szczere kondolencje.


 Bolesław Kuźniewski (22.06.1935-20.08.2017) był profesorem w Instytucie Nauk Podstawowych i Technicznych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie, wybitnym naukowcem, wynalazcą i innowatorem. Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej. Dnia 9 marca 1966 roku przedstawił i obronił rozprawę doktorską pt. „Badanie niektórych właściwości dynamicznych napędu posuwu wzdłużnego poziomej frezarki wspornikowej”. Od 1970 roku był zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny  Wyższej Szkoły Morskiej, a następnie od 2004 Akademii Morskiej w Szczecinie. Habilitację uzyskał 30 stycznia 1995 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej na podstawie rozprawy pt.  „Dynamika i podstawy projektowania tłokowych urządzeń pneumatycznych generujących sygnały okresowe”. Był Rektorem Wyższej Szkoły Morskiej, a później Akademii Morskiej w Szczecinie kadencji 2002-2005 oraz 2005-2008. 18 listopada 2002 roku otrzymał nominację profesorską za osiągnięcia w zakresie nauk technicznych.

 Profesor Kuźniewski był autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. książek „Dynamika tłokowych urządzeń pneumatycznych” oraz „Dynamika i podstawy projektowania tłokowych urządzeń pneumatycznych generujących sygnały okresowe”. Był głównym wykonawcą projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. "Nowy sposób ochrony brzegów przed falami morskimi" realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie, w latach 2008–2010, a także twórcą i współtwórcą m.in. wynalazków:
 • pneumatyczny generator drgań mechanicznych (patent PL98810);
 • zawór do silników spalinowych (patent PL114550);
 • zawór do silników spalinowych z samoczynnym smarowaniem trzonu (patent PL114553);
 • urządzenie do szlifowania wałów korbowych (patent PL115262);
 • pneumatyczny generator drgań skrętnych (patent PL130104);
 • urządzenie do przetwarzania energii (patent PL130112);
 • filtr szczelinowy (patent PL133734);
 • urządzenie do pomiarów wałów korbowych silników spalinowych (patent PL137720)
 • pneumatyczny izolator drgań (patent PL138701)
 • mechanizm do bezstopniowej regulacji odległosci osi kół pośrednich w przekładniach (zgłoszenie patentowe P.198482);
 • przyrząd do pomiaru stopnia zużycia tulei cylindrowych tłokowych silników spalinowych (zgłoszenie patentowe P.211245);
 • urządzenie stereotaktyczne do radioterapii (zgłoszenie patentowe P.302383);
 • uchwyt głowy do radioterapii (zgłoszenie patentowe P.302384);
 • sposób ochrony brzegu przed falami morskimi i zespół tłumiący energię fal morskich (wynalazek ten był wielokrotnie wyróżniany na forum krajowym jako potencjalny produkt o wysokim poziomie innowacyjności) (patent PL210447);
 • podwodny zespół prądotwórczy oraz sposób posadowienia podwodnego zespołu prądotwórczego w morskiej toni wodnej (16 czerwca 2015 roku wynalazek ten uzyskał wyróżnienie w Konkursie Internautów Eureka DGP) (patent PL223873);
 • zespół maszynowy napędzany przepływem płynu oraz sposób jego mocowania (patent UP RP przyznany 21 czerwca 2017).
 Trzeba podkreślić, że badania Pana Profesora były zawsze ukierunkowane na wdrożenie ich wyników. Podczas III Otwartego Spotkania Kół Naukowych, które miało miejsce 04 marca 2014 w Akademii Morskiej w Szczecinie profesor Kuźniewski został honorowym członkiem SKN Innowatora „Ordo ex Chao”.

 Profesor Kuźniewski był zapalonym żeglarzem, kajakarzem i narciarzem. Miał patent sternika jachtowego. W 1965 r. wspólnie z Jerzym Kurowskim zdobył wicemistrzostwo Polski w regatach żeglarskich na Zatoce Pomorskiej w klasie Folkboat.

 Łączymy się w żalu z rodziną i bliskimi Pana Profesora. Żegnamy Cię nauczycielu, wynalazco, mistrzu. Profesorze, krzewione przez Ciebie i zaszczepione w nas - Twoich uczniach - wartości pozostaną na zawsze w naszych sercach i pomogą nam kontynuować Twoją drogę w ulepszaniu świata za pomocą myśli inżynierskiej. Na zawsze będziemy pamiętać Twoje słowa „jestem zwykłym mechanikiem” będące jednocześnie wyrazem Twojej skromności. 

Copyright © 2013 Studenckie Naukowe Koło Innowatora „Ordo ex Chao” - Akademia Morska w Szczecinie